OC 2923
Centre Hole Basin Mixer

OC 2923, Centre Hole Basin Mixer

OC 2901
Pillar Cock

OC 2901, Pillar Cock

OC 2904
Swan Neck

OC 2904, Swan Neck

OC 2908
Bib Cock

OC 2908, Bib Cock

OC 2911
Long Nose

OC 2911, Long Nose

OC 2913
2 in 1 Long Body

OC 2913, 2 in 1 Long Body

OC 2914
Concealed Stop Cock

OC 2914, Concealed Stop Cock

OC 2915
Flush Cock

OC 2915, Flush Cock

OC 2918
Angle Cock

OC 2918, Angle Cock

OC 2919
2 in 1 Angle Cock

OC 2919, 2 in 1 Angle Cock

OC 2920
Sink Cock

OC 2920, Sink Cock

OC 2924
Sink Mixer

OC 2924, Sink Mixer

OC 2925
Wall Mixer Non Telephonic

OC 2925, Wall Mixer Non Telephonic

OC 2928
Wall Mixer with L Bend

OC 2928, Wall Mixer with L Bend

OC 2929
3 in 1 Wall Mixer With L Bend

OC 2929, 3 in 1 Wall Mixer With L Bend

OC 2930
Wall Mixer Basin Tap(Front Closing)

OC 2930, Wall Mixer Basin Tap(Front Closing)