TC 4023
Centre Hole Basin Mixer

TC 4023, Centre Hole Basin Mixer

TC 4001
Pillar Cock

TC 4001, Pillar Cock

TC 4004
Swan Neck

TC 4004, Swan Neck

TC 4008
Bib Cock

TC 4008, Bib Cock

TC 4010
2 in 1 Bib Cock

TC 4010, 2 in 1 Bib Cock

TC 4011
Long Nose

TC 4011, Long Nose

TC 4014
Concealed Stop Cock

TC 4014, Concealed Stop Cock

TC 4018
Angle Cock

TC 4018, Angle Cock

TC 4019
2 in 1 Angle Valve

TC 4019, 2 in 1 Angle Valve

TC 4020
Sink Cock

TC 4020, Sink Cock

TC 4024
Sink Mixer

TC 4024, Sink Mixer

TC 4028
Wall Mixer with L Bend

TC 4028, Wall Mixer with L Bend

TC 4029
3 in 1 Wall Mixer with L Bend

TC 4029, 3 in 1 Wall Mixer with L Bend